strona główna i mapa strony Strona główna Mapa strony
kontakt numer telefonu adres email

Regulamin warsztatu

Oddając samochód do naszego warsztatu możesz liczyć na profesjonalną obsługę i zachowanie wszystkich procedur cechujących dobry warsztat.

Niniejszy Regulamin został sporządzony i jest stosowany przez AUTO NAPRAWA WALDEMAR KOWALSKI z siedzibą w Gryficach (adres: 72-300 Gryfice, ul. Osadnicza 1), NIP: 857-163-06-49 oraz REGON: 812654026, poczta elektroniczna: warsztat@auto-naprawa-gryfice.pl oraz serwis internetowy http://www.auto-naprawa-gryfice.pl/ , telefon: +48 667 066 063.

 1. Serwis jest czynny w godzinach od 8.00 do 17.00 w dni powszednie i w soboty w godzinach od 9.00 do 13.00.
 2. Przyjmowanie pojazdów do naprawy odbywa się w dni powszednie w godzinach od 8.00 do 17.00 lub po wcześniejszym uzgodnieniu w innych dniach i godzinach.
 3. Wydawanie pojazdów klientom odbywa się w dni powszednie w godzinach od 8.00 do 17.00 lub po wcześniejszym uzgodnieniu w innych dniach i godzinach.
 4. Osoba pozostawiająca pojazd w serwisie, zobowiązana jest do wypełnienia wraz z mechanikiem Karty Serwisu Pojazdu.
 5. Osoba odbierająca pojazd z serwisu, zobowiązana jest do podpisania Karty Serwisu Pojazdu.
 6. Wraz z pojazdem pozostawiamy w serwisie dowód rejestracyjny, a jeżeli pojazd nie został przerejestrowany po zakupie, także kopię dowodu zakupu, darowizny lub użyczenia.
 7. Obowiązują ceny zgodne z aktualnym cennikiem lub z indywidulanymi ustaleniami.
 8. W szczególnych wypadkach cena robocizny i zakres prac naprawczych określony jest po rozmontowaniu pojazdu.
 9. Za przedmioty pozostawione w pojeździe serwis nie odpowiada.
 10. Przed rozpoczęciem pracy zabezpieczamy wnętrze auta przed zabrudzeniem
 11. Zawsze w godzinach pracy serwisu, klient może uzyskać informację o przebiegu naprawy.
 12. Zawsze w godzinach pracy serwisu, klient może skontrolować przebieg naprawy.
 13. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za jakość materiałów i części dostarczonych przez klienta.
 14. Termin wykonania naprawy jest zawsze ustalany indywidualnie. Czas naprawy może wydłużyć się z winy podwykonawców z powodu braku niezbędnych części zamiennych lub w przypadku wykrycia dodatkowych usterek. Jednak zawsze staramy się aby czas ten był jak najkrótszy.
 15. W przypadku wykrycia dodatkowych usterek, klient jest zawsze informowany w celu podjęcia decyzji o dalszej naprawie.
 16. Zużyte bądź uszkodzone części zawsze są dostępne do wglądu po wykonaniu naprawy
 17. Niewykorzystane płyny i części zwracamy klientom
 18. Klient ma obowiązek odebrać pojazd z serwisu, najpóźniej po upływie 7 dni od daty powiadomienia o zakończeniu naprawy.
 19. Serwis powiadamia klienta telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, a jeżeli jest to nie możliwe, za skuteczne powiadomienie uważa się nadanie listu poleconego na adres zamieszkania klienta.
 20. Jeżeli klient nie odebrał pojazdu w terminie wyżej wyznaczonym za każdy dzień przechowania pojazdu w serwisie, naliczana będzie opłata parkingowa w wysokości 5 zł.
 21. Jeżeli koszt przechowania pojazdu nieodebranego po naprawie przewyższy wartość tego pojazdu, pojazd przechodzi na własność serwisu.
 22. Serwis ma obowiązek usunąć wszystkie ujawnione wady pojazdu, a w szczególności te niesprawności, które mają wpływ na bezpieczeństwo jazdy.
 23. Pojazd niesprawny może być wydany jedynie na pisemną prośbę klienta.
 24. Pojazd może być wydany jedynie osobie, która oddała pojazd do serwisu.

Kontakt

AN Waldemar Kowalski
ul. Osadnicza 1
72-300 Gryfice

tel.: 667 066 063

Serwis i support

Regulamin warsztatu

AUTO-NAPRAWA-GRYFICE.PL    ®    Wszelkie prawa zastrzeżone.
Prezentowany katalog produktów i usług nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a jedynie ma charakter informacyjny.
Wszystkie nazwy handlowe i produktów w tej publikacji są zastrzeżone dla ich właścicieli.
Używanie ich nie powinno być uważane za naruszenie praw właściciela, a jedynie potwierdzenie ich dobrej jakości.