strona główna i mapa strony Strona główna Mapa strony
kontakt numer telefonu adres email

Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI I COOKIES

Polityka Prywatności AUTO NAPRAWA WALDEMAR KOWALSKI ma na celu całkowitą ochronę danych osobowych naszych klientów. W związku ze zmianami związanymi z art. 13 RODO chcielibyśmy poinformować o istotnych kwestiach związanych ich przechowywaniem. Podstawą prawną umożliwiającą przetwarzanie powierzonych danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, czyli tego rozporządzenia - prawnie uzasadniony interes AUTO NAPRAWA WALDEMAR KOWALSKI. W przypadku wyrażenia zgody na otrzymywanie komunikatów również na Twój adres e-mail i numer telefonu, podstawą prawną będzie także art. 10 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz art. 172 ustawy Prawo telekomunikacyjne. Polityka Prywatności AUTO NAPRAWA WALDEMAR KOWALSKI ma na celu całkowitą ochronę danych osobowych naszych klientów. W związku ze zmianami związanymi z art. 13 RODO chcielibyśmy poinformować o istotnych kwestiach związanych ich przechowywaniem:

 1. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z treścią Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) firma AUTO NAPRAWA WALDEMAR KOWALSKI Tomasz Paszkowski, ul. Starogrodzka 1/2, 72-300 Gryfice, NIP 857-115-72-13, REGON 811833063 oświadcza, że jest administratorem danych osobowych upoważnionym do ich przechowywania i przetwarzania.

 1. KONTAKT

W  celu zasięgnięcia informacji lub przekazania swoich uwag odnośnie Twoich danych osobowych należy kontaktować się z osoba pełniącą funkcję inspektora danych osobowych:

 1. DANE OSOBOWE ZBIERANE W RAMACH ŚWIADCZONYCH USŁUG

Dane osobowe niezbędne są do zawarcia i wykonania umowy o świadczeniu usług. W tym celu konieczne jest podanie następujących danych osobowych:

  1. Imię i nazwisko;
  2. Nazwa firmy;
  3. Numer telefonu;
  4. Adres e-mail;
  5. Adres IP;
 1. POZYSKIWANIE DANYCH OSOBOWYCH

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie lub ich niepełne podanie uniemożliwi prawidłowe korzystanie z funkcjonalności udostępnianych przez firmę AUTO NAPRAWA WALDEMAR KOWALSKI.
Bez podania wszystkich wymaganych danych nie jest również możliwe zawarcie umowy o świadczeniu następujących usług:

  1. Wysłania zapytań dotyczących świadczonych usług;
  2. Składania zamówień drogą e-mail;
  3. Korzystania z funkcjonalności Serwisu;
 1. W JAKIM CELU SĄ PRZECHOWYWANE I PRZETWARZANE DANE OSOBOWE

Wszystkie dane osobowe są pozyskiwane podczas czynności podejmowanych w związku z zakresem świadczonych przez AUTO NAPRAWA WALDEMAR KOWALSKI następujących usług:

  1. Korzystania z funkcjonalności oferowanych przez auto-naprawa-gryfice.pl (m.in. procesu składania zapytań);
  2. Zawierania i realizowania umów o świadczenie usług zawartych za pośrednictwem strony internetowej lub korespondencji e-mail;
  3. Obsługi reklamacji w przypadku ich złożenia, należności i roszczeń związanych z zawartymi umowami, w tym prowadzenie procesu reklamacyjnego i windykacyjnego, a także obsługa próśb przekazywanych przez Użytkowników;
  4. Prowadzenia korespondencji
  5. Sporządzania dokumentacji księgowej, w tym wystawiania faktur;
  6. Sporządzania dokumentacji zawieranych umów;
  7. Obsługi zgłoszeń od Użytkowników (m.in. przez formularz kontaktowy);
  8. Kontaktowania się z Użytkownikami, w tym w celach związanych ze świadczeniem usług;
  9. Zapewnienia bezpieczeństwa usług, przeciwdziałanie oszustwom i nadużyciom;
  10. przechowywanie danych dla celów archiwizacyjnych, oraz zapewnienie rozliczalności (wykazania wywiązania się przez AUTO NAPRAWA WALDEMAR KOWALSKI z obowiązków wynikających z przepisów prawa).
 1. ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH

Wszystkie powierzone dane osobowe są należycie chronione i nie podlegają sprzedaży. Jedynymi ich odbiorcami będą:

  1. Podmioty świadczące usługi hostingowe w celu obsługi portalu auto-naprawa-gryfice.pl – na mocy stosownych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych;
  2. Podmioty świadczące usługi dostawy produktów;
 1. ZABEZPIECZENIA DANYCH

  W celu zabezpieczenia danych osobowych Użytkownika przed udostępnieniem ich osobom nieupoważnionym, zebraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem, stosowane są środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną. Administrator wykorzystuje przede wszystkim środki techniczne zapobiegające przed pozyskiwaniem lub modyfikowaniem danych przez osoby nieuprawnione. Administrator zabezpiecza zbiory danych przed dostępem podmiotów nieupoważnionych, zapewnia dostęp do konta Użytkownika wyłącznie po uwierzytelnieniu obejmującym podanie indywidualnego loginu oraz hasła. Ponadto dane podawane przez Użytkownika w czasie wypełniania i przesyłania formularzy internetowych są szyfrowane przez wykorzystywanie certyfikatów SSL.


 2. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe Użytkownika są przechowywane w formie pozwalającej na identyfikację nie dłużej niż jest to konieczne dla celów, dla których dane osobowe są zbierane i zgodnie z prawem przetwarzane. Dane osobowe będą w związku z tym przechowywane przez okres niezbędny do realizacji umowy i świadczenia wybranej przez Użytkownika usługi. Po tym czasie dane będą przetwarzane przez okres niezbędny w celu rozstrzygnięcia wszelkich potencjalnych sporów, które mogą wyniknąć w związku ze świadczonymi usługami, np. związanych z roszczeniami (okres ten będzie obejmował termin biegu przedawnienia roszczeń wynikających z umowy, zgodnie z obowiązującymi przepisami).

  1. Powierzone dane osobowe są przechowywane przez czas obowiązywania umowy oraz po jej zakończeniu do momentu wniesienia sprzeciwu. Dane te są przetwarzane w celach:
   • Wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych;
   • Zapobiegania nadużyciom i oszustwom;
   • Statystycznych i archiwizacyjnych;
  1. Okresowo:
   • W przypadku organizacji programów lojalnościowych;
   • Konkursów;
   • W celu rozliczalności tj. udowodnienia przestrzegania przepisów dotyczących przetwarzania danych osobowych będą one przechowywane przez okres, wymagany do zachowania danych lub dokumentów je zawierających dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych i umożliwienia kontroli ich upoważnionym organom publicznym;
 1. PRAWA UŻYTKOWNIKA ODNOŚNIE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych może zostać wycofana w dowolnym momencie. Jest to jednak jednoznaczne z rozwiązaniem umowy o podjętej współpracy lub świadczeniu usług, a więc m.in. niepodjęciu współpracy w przypadku Klientów, którzy dotąd nie korzystali z usług AUTO NAPRAWA WALDEMAR KOWALSKI. Dane osobowe Użytkownika będą przetwarzane do momentu wycofania zgody na ten proces.

Deponując dane w AUTO NAPRAWA WALDEMAR KOWALSKI Użytkownik posiada prawo do:

  1. Żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich edytowania, usunięcia. W celu modyfikacji danych konieczny jest kontakt telefoniczny lub e-mail z administratorem;
  2. Ograniczenia przetwarzania jak również wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz przenoszenia danych Użytkownika;
  3. W odniesieniu do żądania przeniesienia danych przetwarzanie danych Użytkownika odbywa się na podstawie jego zgody lub zawartej umowy oraz, gdy przetwarzanie to odbywa się w sposób automatyczny;
  4. Wnieść skargę do organu nadzorczego, jeśli istnieje podejrzenie, że przetwarzanie danych osobowych danego Użytkownika narusza obowiązujące przepisy w zakresie ochrony danych osobowych.
 1. W JAKIM TERMINIE ZGODY UŻYTKOWNIKA ZOSTANĄ USUNIĘTE LUB OGRANICZONE?
  1. W przypadku żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania lub też żądania przeniesienia danych lub niepodlegania pod decyzję opierającą się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych niezbędne informacje o podjętych przez AUTO NAPRAWA WALDEMAR KOWALSKI zostaną udzielone w terminie miesiąca od otrzymania żądania.
  2. W przypadku bardziej skomplikowanego żądania lub ich listy skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań, możemy przedłużyć termin odpowiedzi o czym poinformujemy mailowo uzasadniając przyczyny wydłużenia terminu i określając termin wywiązania się z obowiązku.
 1. POWIADOM NAS!

W przypadku pozyskania przez Ciebie informacji o naruszeniu ochrony danych prosimy o powiadomienie nas o tym niezwłocznie. Umożliwi nam to podjęcie niezbędnych kroków. Niezależnie od powyższego w przypadku, gdy naruszenie ochrony danych osobowych może spowodować wysokie ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych, bez zbędnej zwłoki zawiadomimy Cię o takim naruszeniu, jeżeli dotyczy ono Twoich danych.

 

 

COOKIES

Podczas przeglądania naszego serwisu, stosownie do udzielonej zgody oraz konfiguracji przeglądarki, na komputerze użytkownika (urządzeniu końcowym) może zostać zapisany przez nas lub firmę współpracującą jeden lub kilka plików cookie. Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami na temat plików cookie oraz sposobu ich wykorzystywania.

Ten serwis podobnie jak większość serwisów internetowych używa technologii „cookies". Cookies są to małe pliki, które są umieszczone na dysku twardym komputera podczas odwiedzania niektórych stron internetowych. Zawierają one informacje na temat komputera i zazwyczaj nie zawierają żadnych danych osobowych. Pliki te nie mogą być wykorzystane do infekowania urządzenia wirusami lub innym złośliwym oprogramowaniem (malware). Każdy indywidualny Cookie składa się z 4 podstawowych części:

 • Nazwa strony WWW: nazwa domeny lub subdomeny, która ustawiła cookie,
 • Nazwa Cookie: cookie ma nazwę, która jest unikalna na stronie, która je ustawiła,
 • Termin ważności: Ważność niektórych plików cookie wygasa po zamknięciu przeglądarki (tzw. cookie sesji), inne cookie zostaną automatycznie usunięte dopiero po osiągnięciu daty ważności, która została ustawiona (tzw. trwałe cookies),
 • Wartość: to informacje w pliku cookie, którą strona WWW używa do "zapamiętania" poprzedniej wizyty.

W plikach cookies przechowujemy podstawowe, anonimowe informacje o użytkownikach (np. identyfikator) oraz dane służące podniesieniu wygody korzystania z serwisu,potrzebne dla optymalizacji i poprawnego wyświetlania treści zawartych na stronach oraz kampanii reklamowych. Informacje te służą do:

 • Rozpoznawania użytkowników logujących się na chronionych stronach internetowych, co umożliwia im odwiedzanie wielu stron bez konieczności wpisywania nazwy użytkownika i hasła do każdej ze stron,
 • Rejestrowania preferencji użytkowników - przeglądanej zawartości i formatu przeglądania (użytkownik nie musi ustawiać preferencji przy każdej wizycie na stronie),
 • Rejestrowania stron odwiedzanych przez użytkowników, co pozwala zebrać dane pomocne dla usprawnień prezentowanych w treści i w sposobie nawigacji strony.

Stosujemy następujące kategorie plików cookies na naszych stronach:

 • Wewnętrzne – zakładane przez nasz serwis w celu jego prawidłowego funkcjonowania
 • Identyfikacyjne – zakładane przez nasz serwis w celu identyfikacji sesji i logowania użytkownika
 • Zewnętrzne – zakładane przez partnerów naszego serwisu takich jak np.,: Google służące m.in. analizowaniu ruchu na stronie, badaniu jego źródeł oraz akcji wykonywanych przez użytkowników, prowadzeniu kampanii reklamowych.

Użytkownicy naszego serwisu mogą w dowolnej chwili zaprzestać dostarczania tych informacji naszemu serwisowi poprzez wykasowanie plików cookies zapisanych na ich urządzeniach końcowych przez nasz serwis. Aby tego dokonać należy zmienić ustawienia aktualnie używanej przeglądarki internetowej.

Internet Explorer  Więcej informacji - Internet Explorer Firefox Więcej informacji - Firefox Google Chrome Więcej informacji - Chrome
Opera Więcej informacji - Opera Apple Safari Więcej informacji - Safari

Możliwe jest również skonfigurowanie przeglądarki w sposób, który zablokuje instalację plików cookie dla określonych, wybranych przez użytkownika stron internetowych lub dla wszystkich stron. Ustawienia takie spowodują jednak utratę opisanych powyżej funkcjonalności, które wymagają instalacji plików cookie. Zgodnie z wymogami Prawa Telekomunikacyjnego za potwierdzenie zgody na wykorzystanie plików cookies uznaje się skonfigurowanie przeglądarki pozwalające na instalację plików cookies na komputerze.

Kontakt

AN Waldemar Kowalski
ul. Osadnicza 1
72-300 Gryfice

tel.: 667 066 063

Serwis i support

Regulamin warsztatu

AUTO-NAPRAWA-GRYFICE.PL    ®    Wszelkie prawa zastrzeżone.
Prezentowany katalog produktów i usług nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a jedynie ma charakter informacyjny.
Wszystkie nazwy handlowe i produktów w tej publikacji są zastrzeżone dla ich właścicieli.
Używanie ich nie powinno być uważane za naruszenie praw właściciela, a jedynie potwierdzenie ich dobrej jakości.